..

συν-εργαζόμενος

πανεπιστήμιο του Siegen

Συντονιστής έργου

Prof. Dr. Udo Kelter


Υπεύθυνος Έργου

Πανεπιστήμιο του Siegen, Γερμανία

Prof. Dr.-Ing. Madjid Fathi


Ομάδα Διαχείρισης Έργου

Πανεπιστήμιο του Siegen, Γερμανία

Johannes Zenkert


Ερευνητής

Πανεπιστήμιο του Siegen, Γερμανία

Mahdi Bohlouli


Ομάδα Διαχείρισης Έργου & Ερευνητής

Πανεπιστήμιο του Siegen, Γερμανία


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)


Prof. Lefteris Angelis


Ομάδα Διαχείρισης Έργου & Ερευνητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Dr. George Kakarontzas


Ερευνητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Prof. Ioannis Stamelos


Ερευνητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Kyriaki Chatzistavrou


Ερευνητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα


Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Alicante


Julián López


Ομάδα Διαχείρισης Έργου & Ερευνητής

Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Alicante, Ισπανία

Covadonga Ordóñez García


Ερευνητής

Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Alicante, Ισπανία


Εξωτερικής Αξιολόγησης


Katerina Zourou


εξωτερική αξιολόγηση

Web2Learn, Ελλάδα